Get Adobe Flash player

Paramos ir labdaros fondas

Kviečiame ugdytinių tėvelius, lopšelio-darželio darbuotojus ir visus, neabejingus lopšelio-darželio gerovei, pasinaudoti proga ir 2012 metais vėl paremti mūsų įstaigą. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į lopšelio-darželio sąskaitą. Dėkojame už paramą įstaigai, kurią Jūs suteikėte pervesdami 2 % pajamų mokesčio sumos praeitais metais. Jūsų pervesti pinigai bus skiriami Jūsų vaikų, ugdymo ir ugdymosi sąlygų gerinimui ir įstaigos veiklos programai įgyvendinti, veiklai užtikrinti, reikalingam inventoriui įsigyti.

Rekvizitai 2% paramai:

Paramos gavėjo identifikacijos Nr.(kodas): 190387416

Paramos gavėjo pavadinimas: Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“
Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 15, Kalvarija  LT-69220

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti lopšeliui-darželiui, reikia užpildyti specialų formos FR0512 prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:

 PIRMAS BŪDAS. Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės (www.vmi.lt) formą FR0512 ir atsispausdinkite ją. Užpildykite formą savarankiškai arba atvykus į įstaigą.

1. Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, el.paštą ir telefoną.

2. Įrašykite pildymo datą, pažymėkite, kad forma yra pirminė, pažymėkite mokestinį laikotarpį ir nurodykite, kiek procentų (2 ar 1) skiriate įstaigai. Įrašykite lopšelio-darželio duomenis (žr. aukščiau). Banko duomenų pildyti nereikia.

3. Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.

4. Įdėkite į voką.

5. Voką su užpildytu prašymu galima perduoti grupės auklėtojai arba palikti raštinėje, galima pristatyti tiesiogiai į VMI.

Specialios prašymo formos ir pildymo instrukcijos (atsisiųsti):

ANTRAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2 % formą FR0512 internetu:

1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.

2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, v.1. Visos pildymo instrukcijos išsamiai paaiškintos.

Atnaujinta (Trečiadienis, 04 Sausis 2012 06:57)