Get Adobe Flash player

Vaiko gerovės komisija

Rūpinasi vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos pirmininkė – Janina Bukevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Komisijos pirmininko pavaduotoja - Renata Dovydaitienė, socialinė pedagogė.

Nariai:

Laima Paludnevičienė, slaugytoja

Daiva Vaitkevičienė, logopedė

Regina Buivienė, auklėtoja

Kristina Grabauskaitė, specialioji pedagogė, logopedė.

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos narių funkcijos

Atnaujinta (Ketvirtadienis, 10 Gegužė 2018 13:33)