Get Adobe Flash player

Valdymo struktūra

Valdymo struktūra

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Tarybos pirmininkė Odeta Karpavičienė

Nariai:

Vida Liutkevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Ina Delnevičienė, Jungėnų skyriaus auklėtoja

Julija Skrabulienė, sandėlininkė

Vida Statkevičienė, auklėtojos padėjėja

Alma Kvietinskienė, auklėtojos padėjėja

 

PEDAGOGŲ TARYBA

Pedagogų tarybos pirmininkė - Loreta Krasauskienė, direktorė

Pedagogų tarybai priklauso visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai.

METODINĖ GRUPĖ

Metodinei grupei vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Metodinės grupės nariai yra Lopšelio-darželio pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, ugdymo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaikų specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos pirmininkė – Janina Bukevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Komisijos pirmininko pavaduotoja - Renata Dovydaitienė, socialinė pedagogė.

Nariai:

Laima Paludnevičienė, slaugytoja

Daiva Vaitkevičienė, logopedė

Lina Vaičiulaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Atnaujinta (Pirmadienis, 20 Vasaris 2017 12:05)