Get Adobe Flash player

Socialinė ir emocinė vaiko būsena šeimoje ir įstaigoje

Lopšelis-darželis dalyvauja projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“, kurio tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą. Į projektą įtraukti tėvai. Lapkričio 14 d.  prasidėjo tėvų, pedagogų mokymai „Socialinė ir emocinė vaiko būsena šeimoje ir įstaigoje“. Mokymus vedė psichologė, psichoterapeutė, sertifikuota (LSMU) Mindfulness (Dėmesingo Įsisąmoninimo) mokytoja, mentorystės ekspertė, naudingų įpročių trenerė  E. Talalienė. Įvadiniame mokymų susitikime lektorė supažindino tėvus su Geresnio ryšio su vaiku kūrimu, jausmų supratimu ir valdymu, pozityvia disciplina. Vėlesniuose susitikimuose psichologė padės suprasti,  kodėl kai kurie tėvų naudojami auklėjimo būdai nėra veiksmingi.  Sužinos, kaip tinkamai nustatyti ribas ir taisykles, taikyti draudimus, vietoje bausmių vaiko drausminimui naudoti elgesio pasekmes.

Sekantis susitikimas vyks gruodžio 3 d. 17 val. Kviečiame tėvelius aktyviai prisijungti.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Janina Bukevičienė

Atnaujinta (Ketvirtadienis, 15 Lapkritis 2018 13:30)