Get Adobe Flash player

Prašymai

Tėvų prašymai dėl vaikų priėmimo į lopšelio-darželio „Žilvitis“ grupes priimami ištisus metus, pagal specialią prašymo formą.

Prašymai pateikiami įstaigoje ir registruojami "Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinę įstaigą, lopšelio-darželio ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale".

  • Priimant vaikus į lopšelį-darželį sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo.
  • Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą.

REIKALINGI DOKUMENTAI:

  • Tėvų prašymas;
  • Gydytojo pažyma, kai vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
  • Socialinių reikalų skyriaus pažyma, jei šeima gauna socialinę pašalpą;
  • Vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • Šeimos sudėtis iš seniūnijos;
  • Mokymo įstaigos pažymą, kai vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje;
  • Patvirtinantį dokumentą, kad vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą.

Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos. 
Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos.


Atnaujinta (Penktadienis, 15 Gegužė 2015 06:36)